Tema: Livet i Kristus


En uge med forkyndelse, fordybelse, samtale, lovsang, bøn og ikke mindst fællesskab.

Udendørs scene

Vi er for mange til at kunne samles i kirken og overholde afstandskravene. Derfor bygger vi en udendørs scene op, hvorfra de store programpunkter kommer til at foregå. Skulle det en dag mod al forventning blive umuligt vejrmæssigt at være udendørs, så sender vi medvirkende og teknikere i kirken, hvorfra vi kan streame bibeltimer mm. til storskærm på centret og til egne devices i fortelte og campingvogne.


Aftenprogram

Vi kommer ikke til at holde almindelige aftenmøder i 2021, men hver aften er det muligt at deltage i 

aftenaktiviteter. Der er blandt andet hele to koncerter og et seminar på programmet.


Ændret sluttidspunkt

Vær opmæksom på, at sluttidspunktet for bibelcampingen er ændret fra lørdag formiddag d. 10. juli til fredag eftermiddag d. 9. juli.


Bedemøder

Der er bedemøde hver aften kl. 21.00 i kirken.


Børn, juniorer og teen/ung

Der vil fortsat være særskilt program med bibeltimer og aktiviteter for henholdsvis børn, juniorer og teen/ung.


Gæster

Alle gæster skal tilmelde sig inden fristen d. 1. juli, men vi beder om, at antallet af gæster begrænses til et minimum. Se mere under 'Tilmelding og information' i menuen.


Forbehold for ændringer

Der er fortsat huller i programmet, som vi arbejder på at få udfyldt, og denne side vil blive opdateret løbende. Alt vi melder ud er med forbehold for, at der kan ske ændringer helt op til selve afviklingen.LØRDAG - 3. JULI


Ankomstdag


Kl. 10.00: Campingpladsen åbner


Kl. 20.15: Åbningskoncert

    v. Simon Nielsen Band

MANDAG - 5. JULIKl. 10.00: Bibeltime

    v. Peter Nord Hansen

    Emne: Dåben


Kl. 19.30: Aftenaktivitet

  Pilgrimsvandring v. Elisabeth H. Juhl

ONSDAG - 7. JULIKl. 10.00: Bibeltime
    v. Sprint Aagaard Korsholm

    Emne: I Kristus - den bedste familie


Kl. 14.00: Familieeftermiddag
    v. Hans Jørn Østerby


Kl. 19.30: Aftenaktivitet
    Koncert v. Hans Jørn Østerby

FREDAG - 9. JULI


Kl. 10.00: Bibeltime
    v. Sprint Aagaard Korsholm

    Emne: I Kristus - det bedste liv


Kl. 15.00: Afslutningssamling

    

SØNDAG - 4. JULIKl. 13.30: Festgudstjeneste

    v. Peter Nord Hansen


Efter gudstjenesten vil vi markere Sundeved Bibelcampings 50 års jubilæum med kaffebord og historisk tilbageblik v. lejrchefen.


Kl. 19.30: Aftenaktivitet

    Lovsang og vidnemøde

TIRSDAG - 6. JULIKl. 10.00: Bibeltime
    v. Peter Nord Hansen

    Emne: Nadveren


Kl. 19.30: Aftenaktivitet

    Lovsang og vidnemøde

TORSDAG - 8. JULIKl. 10.00: Bibeltime
    v. Sprint Aagaard Korsholm

    Emne: I Kristus - den bedste hemmelighed


Kl. 19.30: Aftenaktivitet:

    Seminar v. Sprint Aagaard Korsholm

    Emne: Bøn og meditation